ท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะและรายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นได้ 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม

  ประกาศ

update! ขอย้ายสถานที่จัดอบรม เรื่อง การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 5 และ 6 จากโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เป็น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

  ประชาสัมพันธ์

การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร update! update!

การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 5
วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการเด้นส์ กรุงเทพมหานคร update!

การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 4
วันที่ 2 - 3 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร update!