ท่านที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะสามารถตรวจสอบสถานะและรายชื่อผู้เข้าอบรมแต่ละรุ่นได้ 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม

  ประกาศ

ขอย้ายสถานที่จัดอบรม เรื่อง การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่นที่ 5 และ 6 จากโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เป็น โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร